ADR SUD MUNTENIA

 "...Criterii de evaluare a modului de indeplinire a contractului:
a) abateri de la calitatea serviciilor prestate: nu au existat
b) respectarea termenelor contractuale de furnizare produse: au fost respectate
c) abateri de la pretul contractului, costuri aditionale la contractul initial: nu au existat
d) aprecierea colaborarii si comunicarii cu contractantul: acesta si-a indeplinit cu buna credinta obligatiile asumate prin contract
e) prejudicii aduse autoritatii contractante pe perioada derularii contractului: nu au existat

In urma aplicarii criteriilor de evaluare a modului de indeplinire a contractului
Autoritatea Contractanta a decis acordarea calificativului "Foarte bine" (nesatisfacator/bine/foarte bine)"

Pentru a citi intreaga scrisoare de recomandare CLICK AICI!